मनस्वी ( भाग 1)

This entry is part 1 of 2 in the series मनस्वी

©️ सौ. सोनल गुरुनाथ शिंदेमनस्वी नुकतीच एकोणीस वर्षाची झाली होती. आता लग्न लावून द्यायचं म्हणून काकाने दडपून तिचं वय दोन वर्षांनी वाढवून सांगितलं. पण काकाच्या घरातून बाहेर पडायची लग्न ही एकच संधी होती मनस्वीला आणि तिने ती घेतली होती. आता राजेशच्या साथीने आपण एक सुंदर जग उभं करु असं स्वत:ला सांगत तिने कालची रात्र गाडीत … Read more

मनस्वी ( भाग 2)

This entry is part 2 of 2 in the series मनस्वी

भाग 1 इथे वाचा ©️ सौ. सोनल गुरुनाथ शिंदेआत्ता या क्षणी तिला फक्त एकाच माणसाचाच आधार आहे, तो म्हणजे ह्या अमोलचा.  “मी एक प्रश्न विचारू तुम्हाला?”“राजेश , माझा नवरा – परत येणार आहे का मला घ्यायला?” .“हुशार आहेस” अमोलच हसू आता रुंदावलं, त्याचे डोळे चमकले. मनस्वी च्या हृदयाचा ठोका चुकला. तिने एक पाउल मागे घेतलं. अमोल … Read more