अट्टाहास

© धनश्री दाबकेटीव्हीवर नवीनच प्रोग्रॅम सुरू झाला होता. सुशिला मन लावून तो पाहात होती आणि प्रताप तिथेच बसून लॅपटॉपवर काम करत होता.टीव्हीवरच्या बाबाला विचारलं,”अंगाखांद्यावर खेळवलेली, प्रेमाने खाऊ घातलेली लेक दुसऱ्या घरी जाणार काय वाटतं?” वातावरण भावूक झालं. बॅकग्राऊंडला व्हेंटिलेटरमधलं ‘बाबाचं’ वाजणारं गाणं अजूनच भर घालत होतं. टीव्हीतला हळवा झालेला बाबा बोलू लागला आणि इकडे अख्खं … Read more

error: Content is protected !!