आई – सावली मायेची

©️®️ A.W.आश्र्विनी,आश्विन आणि ४ वर्षाची आस्था हे तिघे मुंबईहून पुण्याला येत होते. मस्त गाणे ऐकत आणि गात प्रवास सुरू होता.पुण्यात एन्ट्री करता करता आश्विन नी करकचून ब्रेक लावला आणि सगळे अचानक सीटवरून पुढे आलेत. अश्विनी तर आश्विन कडे बघून ओरडलीच पण आश्विन पुढे बघत होता आणि तो काय बघतो म्हणून अश्र्विनीची पण नजर समोर गेली.बघते … Read more

error: Content is protected !!