आधुनिक सासुरवास

© वर्षा पाचारणे“कशी आहेस बाळा? सगळं ठीक आहे ना? काळजी वाटते बघ तुझी.. जीव तुटतो सारखा तुझा आवाज ऐकण्यासाठी.. रात्र रात्र झोप लागत नाही बघ”.. रोज ठरलेल्या वेळी एका लॅंडलाइन वरून येणाऱ्या नंबरवरून आलेला फोन उचलताच आईने मनातील घालमेल व्यक्त केली. आपण ‘हॅलो’ म्हणायच्या आधीच आईने मीच फोन केला आहे, हे कसं अचूक ओळखलं, या विचाराने … Read more

error: Content is protected !!