ओढ

©® धनश्री दाबकेचार दिवस सारिकाला आणि नातवंडांना भेटायला म्हणून आलेल्या वसुधाचं घरात पाय घसरून पडण्याचं निमित्त झालं आणि तिचा हात फ्रॅक्चर झाला. पायालाही बऱ्यापैकी मार लागला. सकाळच्या ऑफिसच्या, शाळेच्या वेळीच नेमका हा प्रकार झाला. मग सारिका आणि सुजयने घाईघाईने वसुधाला दवाखान्यात नेलं. मुलांना शाळेसाठी तयार करायची जबाबदारी सारिकाच्या सासूबाई, अंजलीताईंनी उचलली.दोन तीन तासांनी दवाखान्यातले सगळे … Read more

error: Content is protected !!