कुटुंब

©️®️ सायली जोशी.सासुबाई आजारी पडल्या आणि चारुला कळलं, आपल्या सासऱ्यांना जेवणातलं खूप काही येतं! रोज सकाळी लवकर उठून ते आपल्या बायकोसाठी नाश्ता करत. तसा सगळ्यांनाच तो होई. पण त्यात नवऱ्याचं बायकोवरचं प्रेम जरा जास्त होतं. “बाबांच्या हाताला काय मस्त चव आहे ना.” असं म्हणत चारू मनापासून त्या नाश्त्याच्या आनंद घेई. “बाबांच्या हाताला चव आहे म्हणून स्वयंपाक घरातून … Read more

error: Content is protected !!