गुलमोहर

©कांचन सातपुते ‘हिरण्या’हुरहूर लावणारी संध्याकाळ खरी तर कातरवेळ. पण वैदेही साठी अशा कितीतरी कातरवेळांनंतर आजची संध्याकाळ उद्याच्या सुखाची चाहूल घेऊन आली होती. अनेक वर्षांपासून हे सगळं पाहत होता तिचा सुखदुःखातला सोबती गुलमोहर. हातातल्या डायरीला वैदेहीच्या आसवांचा अभिषेक झाला होता. तिच्या मनातल्या सगळ्या शंका, भीती, एकटेपणा, सगळं सगळं वाहून चाललं होतं त्यात. वैदेहीचं मन १७-१८ वर्षं मागे धावत निघालं … Read more

error: Content is protected !!