चकवा

© वैशाली जोशी“शाळेतून घरी परतत असताना रस्त्यात एक वयस्कर भिकारी दिसला. माझ्याकडे बघून काही खायला मागू लागला. मला दया आली अन् मी त्याला जवळच्या कॅन्टीनमधून दोन समोसे आणून दिले.आता मात्र तो ते न खाता पाणी मागू लागला…. मला जरा विचित्रच वाटलं … मी तिथून निघून जाऊ लागले तर तो भिकारी माझ्या मागे येऊ लागला.“तहान तर … Read more

error: Content is protected !!