चिरतरूण

© समीर खान ” हजारदा विचारलंय समीर पण तू ब्र काढत नाहीस.” शेल्फमधली पुस्तकं भिरकावत विभावरी आपला राग समीरवर काढत होती. ” सांगणार होतो गं, तुला माहितीये ना की मला वाचनाची आवड आहे? ”  समीर विभावरीशी लगट करण्याच्या प्रयत्नात होता. ” काही एक सांगू नकोस मला आणि अंगाला अजिबात हात लावू नको. ” विभू चांगलीच संतापली होती. … Read more

error: Content is protected !!