बोनस

© धनश्री दाबकेकुलकर्ण्यांकडे गेला आठवडाभर लग्नाची धामधूम सुरु होती. आदित्यचं, म्हणजे सरु आणि विनयच्या एकुलत्या एक मुलाचं, लग्न होतं. सरुच्या दोन्ही भावजया मदतीला पंधरा दिवस आधीच आलेल्या होत्या. आदित्य आणि शिल्पाचा जोडा अगदी एकमेकांना अनुरुप होता. शिल्पा बरोबर भविष्याची स्वप्ने रंगवण्यात मनापासून रंगलेल्या आदित्यला पाहिले की सरुला खूप भरुन यायचे. आदित्यला असा बोहल्यावर चढतांना पाहायला मिळतंय … Read more

पहिल्या-वहील्या दिवाळीच्या आठवणीचा मनोदीप….!!!

© अनुजा धारिया शेठपूनम आणि पंकज यांची लग्नानंतरची ही पहिलीच दिवाळी होती. लग्न झाले पण नोकरीसाठी म्हणून ते शहरात रहात होते. सण-वार असले की गावी येणे व्हायचं. गावात त्यांच्या घराण्याला खूप मान होता.खूप ऐकून होती ती, त्यांचे घर आणि दिवाळी यांचे एक वेगळेच नाते होते. दिवाळीत घराचा कोपरा न् कोपरा उजळून जायचा. खूप साऱ्या पणत्या … Read more

पाडवा

© धनश्री दाबके‘कंट्रोल मनु कंट्रोल. हे काय भलतं सलतं येतय तुझ्या मनात आत्ता? काही काळ वेळ आहे की नाही? पहिली दुसरी नाही तर चक्क अठरावी दिवाळी आहे ही दोघांची. पण आजही ह्याला असा शर्टलेस पाहिला की भरल्या घरात सगळे अवतीभवती असतांनाही धडधड होते उरात आणि पिरतीची बाधा मनात. काय म्हणावं या जादूला? काही अंतच नाही.’  … Read more

error: Content is protected !!