नशीब

©® सौ. दिपमाला अहिरे“काय गं सारखी तुझी चिडचिड आणि धावपळ चालू आहे?? तुला उशीर होतोय तर जा तु , मी बघते माझं काय ते” उषाची बारा वर्षांची मुलगी ईशा तिला उलट बोलली म्हणून उषाचा पारा अजुनच जास्त चढला.“आयुष्यात कधीतरी जरा बाहेर जायचं म्हटलं, कुठल्या मैत्रिणीला भेटावं म्हटलं तर यांच आपलं काहीना काही असतंच मध्ये आणि … Read more

error: Content is protected !!