परंपरा

© तृप्ती देवआज सायली सकाळ पासून अस्वस्थच होती. आठ दिवसांवर दिवाळी आली, पण दिवाळीच्या तयारीत तीचं मनच  लागत नव्हतं आणि त्यात मुलंही मागे लागली होती की बाजारात जाऊन कपडे, फटाके, दिवाळीची खरेदी करू म्हणून. मुलांचा हट्ट होता पण दरवर्षी प्रमाणे सायली उत्साही नव्हती.का कोणास ठाऊक  पण आज तीचं मन जुन्या आठवणीतच रमलं होतं. तिचा पहिला … Read more

error: Content is protected !!