परतफेड

© मृणाल महेश शिंपीमुकुंद आणि सीमा घरी पोहचायच्या आधी घरी जायला हवं नाहीतर ऊगच गोंधळ व्हायचा,  मनातल्या मनात पुटपुटत उमाताईंनी रिक्षाला हात दाखवला, पण एकही रिक्षावाला आज थांबेना, सगळ्या रिक्षा भरून येत होत्या, नको असताना दहा रिक्षेवाले किधर जाना है ? विचारत सामोरं उभे रहातात, आज हवी तर एकही रिक्षा मिळत नाही रिक्षावाल्यांवर वैतागत त्या … Read more

error: Content is protected !!