परीक्षा

© धनश्री दाबके ‘मॅडम आल्या.. मॅडम आल्या’..वॉर्डबॉयने येऊन संगितले आणि आभाने सुटकेचा निश्वास टाकला. कितीही हुशार आणि कॉंफिडंट असली तरी ह्या केसचं कालपासून आभाला प्रचंड दडपण आलं होतं. काल संध्याकाळी दिवस पूर्ण भरलेली रुपा डीलेव्हरीसाठी ॲडमिट झाली. रूपा आधीच खूप टेंशनमधे होती आणि त्यात रचना मॅम नाहीत हे ऐकल्यावर तर ती अगदी गर्भगळीतच झाली. आता आपलं कसं होणार … Read more

error: Content is protected !!