पाडवा

© धनश्री दाबके‘कंट्रोल मनु कंट्रोल. हे काय भलतं सलतं येतय तुझ्या मनात आत्ता? काही काळ वेळ आहे की नाही? पहिली दुसरी नाही तर चक्क अठरावी दिवाळी आहे ही दोघांची. पण आजही ह्याला असा शर्टलेस पाहिला की भरल्या घरात सगळे अवतीभवती असतांनाही धडधड होते उरात आणि पिरतीची बाधा मनात. काय म्हणावं या जादूला? काही अंतच नाही.’  … Read more

error: Content is protected !!