पैंजण

©समीर खानभक्कम चिरेबंदी आयताकार वाडा,चौफेर असणारी तटबंदी. त्या तटबंदीला साजेसा तेवढाच भक्कम अस्सल सागवानी व पितळी  सिंहाक्रृती आकार असलेल्या कड्यांचा, दहा -पंधरा  फुटी ऊंचीचा, नक्क्षीदार दरवाजा. त्यातूनच ऊघडणारा एक छोटा दरवाजा. दरवाजावरच देवळीत विराजमान विलोभनीय बैठी गणेशमूर्ती ,आजूबाजूला असलेले दगडात कोरलेले दोन सिंह मध्यभागी एक कमळ असलेली ती “राजमुद्रा”व महीरपींची ती आकर्षक रचना,वाड्याची वास्तू बघणारास … Read more

error: Content is protected !!