प्रवास

©️®️सायली जोशी.“आई, आज तिला तुझी गरज आहे.”  श्री म्हणाला.“एक तर इतक्या वर्षांनी आनंद साजरा करण्याची वेळ आली आहे आणि तू काहीच बघणार नाही असं का म्हणतेस?”“मला सगळं जमणार नाही इतकंच म्हणाले मी. तुझ्या बायकोला बेडरेस्ट सांगितली म्हणजे घरचं एकूण एक मलाच बघावं लागणार ना!” छाया ताई म्हणाल्या.“मग वरच्या कामाला एखादी बाई ठेऊ. तू तुला जमेल … Read more

error: Content is protected !!