माया

© धनश्री दाबकेडोळ्यात पाणी आणणारी तिखट्ट भाजी , बेचव आमटी आणि एक जाडजूड पोळी कशीबशी घशाखाली ढकलून मेधा आपल्या रुमवर आली. आजही तिची रोजच्या सारखीच अवस्था झालेली. पोट अर्धवट भरलेले पण मन मात्र आईच्या आठवणीने तुडुंब भरलेले. म्हणजे आजही झोप लागणार नाही तर लवकर. मग सकाळी उठायला उशीर. आंघोळीसाठी गरम पाणी संपलेलं. तोच मेसमधला बेचव नाश्ता. धावत … Read more

error: Content is protected !!