राजयोग ( भाग 2)

भाग 1 इथे वाचा © समीर खानरम्य संध्याकाळ घेऊन येणारा चित्रशालेचा प्रत्येक दिवस त्या संध्याकाळसोबत कातरवेळ घेऊन आला होता. मंत्रीमंडळाची बैठक संपली असली तरी पुढील खलबतासाठी महाराज अमरसिंह, महाराणी प्रियंवदां , शिवदत्त, सेनापती अजानबाहू आणि स्वप्नसुंदरी चित्रलेखा चित्रशालेच्या भव्य कक्षात ऊरले होते. चित्रलेखेने भर सभेत जो प्रस्ताव मांडला होता त्याने महाराज अमरसिंह काळजीत पडले होते. … Read more

राजयोग ( भाग 1)

© समीर खानचित्रशालेत आज खळबळ माजली होती. या चर्चेचे कारणंही तसेच खास होते. चित्रशाला म्हणजे कर्पुरनरेश महाराज अमरसिंहाच्या राजमहालातील चित्रकार, शिल्पकार, नृत्यकार, संगितकार ते विविध क्षेत्रातील नामवंत कलाकारांसाठी महाराजांनी फक्त त्यांनाच समर्पित केलेली एक स्वतंत्र, भव्य दिव्य आणि कर्पुरनरेशाच्या वैभवाला शोभेल असा भव्य महाल होता. राजमहालाच्या मुख्य वास्तूपासून अगदी जवळच काही अंतरावर चित्रशाला होती. राज्यकारभाराच्या … Read more

error: Content is protected !!