रेशमी घरटे

© कांचन सातपुते हिरण्या” नानी कसं वाटतंय आता ? पाच-सहा दिवस झाले ना केस धुवून ?”नानींचं अवघडलेपण ओळखून माधुरी रोजसारखी बोलत होती. त्यांना अंघोळ घालून आवरून आणून तिनं बेडवर झोपवलं.नानींनी डोळे मिटून घेतले माधुरी गेली असं समजून, त्या पुटपुटल्या, “देवा कसलं हे दुखणं मागं लावलंस. त्यापेक्षा बोलावून घे लवकर. कशाला उगाच या पोरांना त्रास.”“नानी असं … Read more

error: Content is protected !!