लक्ष्य

© धनश्री दाबके” ये, आलास? लवकर आलास.. आज तुझ्या रिकामटेकड्या मित्रांना चक्क कामं होती वाटतं. नाहीतर तू कुठला एवढ्या लवकर यायला?” आजोबांनी नेहमीप्रमाणे खोचक बोलतच अजितचं स्वागत केलं.त्यांच्या अशा तिरकस बोलण्याची सवय असलेला अजित काहीही न बोलता दारातून आत आला. गायत्री तेव्हा स्वैपाकघरातली मागची आवरा आवर, उद्या सकाळच्या डब्याच्या भाजीची तयारी वगैरे आवरून पोथी वाचायला … Read more

error: Content is protected !!