विश्वास

© धनश्री दाबके “आत्या, नको काळजी करु सारखी. होईल आई बरी. स्वामी आहेत आपल्या पाठीशी. ते नक्की आपल्याला ह्यातून बाहेर काढतील.” पार्थ अगदी मोठ्या माणसासारखा अवंतीला समजवत होता.“हो रे, स्वामी आहेतच पाठीशी आपल्या पण तरी काळजी करायची सवय सुटत नाही ना. बरं.. जेवलात का तुम्ही? आणि दादा काय करतोय?” अवंतीने विचारले.“हो, जेवलो आत्ताच.. आज मी … Read more

error: Content is protected !!