विसर्जन

©अपर्णा देशपांडेकण्हत कण्हतच कमला उठली, चादरीची घडी घातली आणि बाजूला एक नजर टाकली. सखाराम त्याच्या नेहमीच्या पध्दतीने अस्ताव्यस्त झोपला होता, आपला सगळा पुरुषार्थ तिच्यावर गाजवून !काल तर तिची काहीही चूक नव्हती. किलोभर डाळ नीट मोजून गिऱ्हाईकाकडे दिली होती . त्याच्याच हातून पिशवी सुटली . तेव्हढे कारण पुरेसे होते सखारामला . सरळ अर्धा किलोचे माप उचलून फेकून … Read more

error: Content is protected !!