सीमोल्लंघन

© समीर खान.सुमी घरात आली तेव्हा घरात धीरगंभीर वातावरण होतं. आईचे डोळे रडून रडून सुजल्यासारखे झालेले होते तर शेजारच्या रमाकाकू आईजवळ बसल्या होत्या. रमाकाकू सहसा घरात वरचेवर येत नसत. काही खास कारण असले तरच येत असत. ईतर शेजाऱ्यांची तर तशी काही शक्यताच नव्हती.कारण सुमीच्या आईचा स्वभाव थोडा कडक होता नव्हे तो सुमीच्या वडिलांनी म्हणजेच अण्णांनी … Read more

error: Content is protected !!