तू सुखकर्ता

©® मृणाल शामराज खणं.. जोरात काहीतरी पडल्याचा आवाज आला म्हणून सुलभा बाहेर डोकावली. टीपॉय वर ठेवलेल्या तांब्यावरचं भांड खाली पडलं होतं.“अरे, सावकाश जरा.. किती घाई करशील?”“अगं आई, interview ला जायचंय ना, माझं लकी पेन कुठे ठेवलंय? सापडतं नाही आहे. शोधतोय.”“अरे, त्या टेबल वर बघ तिथेच असेल. बॅग भरलीस ना नीट?सगळी कागदपत्र, सर्टिफिकेट्स घेतलीस ना?” “हो … Read more

error: Content is protected !!