स्टेटस

© धनश्री दाबकेदुपारपासून आजीवर चिडून बसलेली राधिका, संध्याकाळी करुणा तिला न्यायला आली तरीही रागातच होती. आज राधिका आईशी काहीच बोलत नाहीये आणि आईही जरा गप्प गप्पच आहे म्हणजे परत यांचं नक्कीच कहीतरी बिनसलंय. पण या आजी नातीच्या जोडीसाठी हे काही नविन नाही. सतत त्यांच्यात हे असे रुसवे फुगवे सुरुच असतात असा विचार करून करूणाने दोघींकडेही … Read more

error: Content is protected !!